Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

تولیدکننده تابلو فرمان آسانسور

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

SOLID ELECTRONIC BOARD

SINCE 2000

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

تولیدکننده تابلو فرمان آسانسور

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

EASY INSTALLATION , MAINTAINANCE AND TROUBLESHOOTING

SINCE 2000

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

HIGH QUALITY GENUINE PART

SINCE 2000

Slide background

LIFT
CONTROL
MANUFACTURES

تولید کننده تابلو فرمان آسانسور

Slide background

LIFT
CONTROL
MANUFACTURES

تولید کننده تابلو فرمان آسانسور

آهنربای دورانداز(SLF) بصورت دو تا سه تایی با فاصله معین از آهنربای توقف (LEF)که بصورت دو تایی و چهار تایی نصب میشوند، بر روی ریل قرار میگیرند.مراجعه شود به جدول  داخل دفترچه راهنما

حدهای شناسایی با فاصله مشخص از آهنربای توقف در بالاترین توقف و پایین ترین توقف قرار میگیرند. مراجعه شود به جدول داخل دفترچه راهنما

الف: درب نیمه اتوماتیک - ترمینالهای CM1 وC1 را به  CMوC  برد سر در وصل کنید و تنظیمات برد اصلی را در حالت نیمه اتوماتیک(SEMI) قرار دهید.
ب: درب تمام اتوماتیک - ترمینالهای CM1 وC1 را به  CMوC  برد سر در وصل کنید.اگر درب نیاز به سیم O  داشت ، ترمینال O1  روی برد را نیز به ترمینال O روی سر درب وصل کنید و تنظیمات برد اصلی را در حالت نیمه(SEMI) قرار دهید.در سیستمهایی که درب نیاز به حد(سوییچ) باز شو وحد(سوییچ) بسته شو دارد، باید حد بازشو را به ترمینال OPL  و حد بسته شو را به ترمینال CLL وصل کرد و تنظیمات برد اصلی را در حالت تمام اتوماتیک(FULL) قرار داد.
پ: درب اتوبوسی – در دربهای اتوبوسی نول (MP) را مستقیم به سر درب میبریم، سپس به ترمینال CM1  برق تکفاز را وصل کرده و ترمینالC1  را به سر درب متصل میکنیم.نحوه عملکرد درب اتوبوسی به این صورت است که با جذب رله DC1  یا DC2 (در سیستمهای دو درب اتوبوسی) ترمینالهای CM1 به  C1 متصل شده و درب شروع به بستن میکند و با قطع شدن رله فاز یا برق تکفاز قطع شده در نتیجه درب باز میشود.
ت: درب فرماتور - در دربهای اتوبوسی نول (MP) را مستقیم به سر درب میبریم، سپس به ترمینال CM1  برق تکفاز را وصل کرده و ترمینالC1  را به فرمان بسته شو سردر و ترمینال O1 را به فرمان بازشو متصل میکنیم. 
ث: درب رولاپ – با توجه به این که این نوع دربها با مدار سیمکشی مختلف  و ولتاژهای متفاوت در بازار موجود میباشد، بنابراین باید در هنگام سفارش تابلو ،  نقشه سیمکشی دریافت شود.

اتصال ترمینال 4BS به تغذیه G22 قطع شده است.این اتصال به دوروش انجام میشود:
الف : ترمینال 4BS را با یک رشته سیم بصورت مستقیم به ترمینال G22 متصل میکنیم. 
ب : از تیغه یا ترمینال نرمال کلوز روی موتور که مخصوص کنترل صحت عملکرد ترمز میباشد استفاده میکنیم،به این صورت که از ترمینال G22 یک رشته سیم به ترمینال نرمال کلوز برده و از آنجا با یک رشته سیم به ترمینال G22 متصل میکنیم. 

الف : اگر کابین برای رفتن از یک توقف به یک توقف دیگر با طی مسافت فقط یک توقف احضار داشته باشد ، با آهنربای دوم دور میاندازد.
ب : چنانچه کابین برای رفتن از یک توقف به یک توقف دیگر با طی مسافت دو توقف یا بیشتر احضار داشته باشد،ابتدا با آهنربای لول ماقبل توقفی که کابین قرار است آنجا بایستد یکبار دوراندازی میکند و سپس با آهنربای دورانداز دوم برای دومین بار دور عوض کرده و سرانجام با دیدن لول توقف مورد نظر کابین لول میشود.

الف : در تابلوهای مدل یونیورسال؛ جامپر(JUMPER)  روی دو پایه فلزی قرار داده سپس دکمه ریست(RESET) را برای یکبار میزنیم.
ب : در تابلوهای مدل میدلیفت(بدون کارکدک) برای ورود به تنظیمات دکمه های جهت بالا و پایین را همزمان نگهداشته،سپس دکمه ریست(RESET) را برای یکبار فشار میدهیم و بعد از یک ثانیه دکمه های جهت را رها میکنیم.برای ورود به منوی آمار و خطا دکمه های جهت بالا و مد(MODE) را همزمان نگهداشته ،سپس دکمه ریست (RESET) را برای یکبار فشار میدهیم و بعد از یک ثانیه دکمه های جهت و مد را رها میکنیم.

تابلو فرمانهایی که دارای سیستم کارکدک میباشند، به همراه تابلو فرمان یک عدد جعبه ریویزیون که حاوی یک عدد برد سریال میباشد، در اختیار اپراتر قرار میگیرد.در حالیکه تابلو فرمانهای فاقد سیستم کارکدک این نوع جعبه ریویزیونها را به همراه خود ندارند.

از ترمینال DO برای  باز کردن درب داخل کابین بصورت دستی استفاده میگردد ( ) . و از ترمینال PHT برای باز کردن درب بصورت اتوماتیک استفاده میشود.

در این نوع سیستمها باید ترمینال 69   را به ترمینال 66 از طریق یک پل به یکدیگر متصل کنید.لازم به ذکر است که 66 کنتاکت درب بیرون،69 کنتاکت درب داخل و 68 قفل درب(مگنت در بازکن) میباشد.

در چنین مواقعی برای صحت عملکرد درب داخل ابتدا ترمینالهای CM1 و C1 را که سیمکشی شده اند را به هم پل کنیم، اگر درب داخل بسته نشود،مدار سیمکشی سردرب یا خود سردرب مشکل دارد و اگر درب داخل بسته شود ، فرمان از سمت تابلو برای بسته شدن درب نمیرسد، که باید از طریق سرویسکاران شرکت بصورت ارتباط تلفنی بررسی شود.