Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

تولیدکننده تابلو فرمان آسانسور

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

برد الکترونیکی یکپارچه

SINCE 2000

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

تولیدکننده تابلو فرمان آسانسور

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

نصب و نگهداری و رفع عیب آسان

SINCE 2000

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

قطعات اصلی و با کیفیت بالا

SINCE 2000

Slide background

LIFT
CONTROL
MANUFACTURES

تولید کننده تابلو فرمان آسانسور

Slide background

LIFT
CONTROL
MANUFACTURES

تولید کننده تابلو فرمان آسانسور

خروجی یا ترمینال G22  که بر روی برد پاور نصب و تعبیه گردیده است، بعنوان مشترک استفاده میشود.

به دو روش زیر قابل تشخیص میباشد:
الف. در تابلو فرمانهای کلوز در قسمت پایین تابلو فرمان کنار برق ورودی تابلو، ترمینالهایی با نامگذاری زیر نصب گردیده اند:
A+,B+,+V,G
ب . با شرکت ، بخش خدمات و پشتیبانی تماس حاصل نمایید .

ترمینال FTS دارای ولتاژ برق 220 ولت متناوب(AC) و دائمی میباشد،در حالیکه ترمینال FTO دارای برق مستقیم(DC) با پلاریته منفی یعنی G22 میباشد.از ترمینال FTS برای برق دار کردن فن موتور،در لحظاتیکه بسیار داغ کرده است و سیستم ترمیک موتور عمل کرده است  استفاده میشود، در حالیکه ترمینال FTO  نمایشگریست برای نشان دادن صحت عملکرد ترمیک موتور.در حالت استاندارد برای سیمکشی ترمینال FTO باید یک رشته سیم از ترمینال G22 گرفته و به تیغه نرمال کلوز رله ترمیک متصل نماییم و از برگشتی رله با یک رشته سیم دیگر آنرا به ترمینال FTO متصل نماییم.در حالت عادی و کارکرد نرمال موتور ،چراغ نمایشگر ترمینال FTO روشن است و چنانچه سیستم ترمیک موتور عمل نماید FTO خاموش و پیغام MOTOR IS HOT روی نمایشگر برد اصلی ظاهر خواهد شد.ضمن اینکه میتوان بجای سیمکشی ذکر شده ،ترمینال FTO را بصورت مستقیم به ترمینال G22 متصل نماییم.

ترمینال FTS بطور دائم دارای ولتاژ 220 ولت متناوب میباشد و تا زمانیکه تابلو فرمان روشن است این ترمینال برقدار است.ولی ترمینال FAN فقط در لحظه ای که سیستم استارت میخورد برقدار میشود و با توقف کابین سر طبقه در حالت نرمال و توقف کابین در حالت ریویزیون برق آن قطع میشود.ترمینال FAN را میتوان از طریق تنظیمات برد اصلی برای یک مدت زمان مشخصی بعد از توقف برقدار نماییم.

ممکن است به دلایل زیر(چه در حالت نرمال و چه در حالت ریویزیون) این مشکل به وجود آمده است:
الف – فک ترمز باز نمیشود:
1. ولتاژ ترمز (180dc-200dc) روی بوبین ترمز موتور یا ترمینالهای BR+/BR- قطع شده است. با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
2. ولتاژ ترمز روی بوبین ترمز موتور یا ترمینالهای BR+/BR- وجود دارد، بنابراین باید مدار سیمکشی به موتور یا سیستم ترمز موتور بررسی شود.
ب – خروجی برق ترمینالهای U V W  در حالت دور تند و خروجی ترمینالهای  U1 V1 W1  در حالت دور کند صحیح نمیباشد. خروجی برق در ترمینالهای U V W    و  U1 V1 W1   باید همان ولتاژ برق سه فاز ورودی را داشته باشد. برای تشخیص برق خروجی نیاز به یک مولتی متر جهت اندازه گیری برق خروجی هست.اگر برق خروجی سالم بود، مشکل را از بعد از تابلو بررسی کنید و در غیر اینصورت با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
پ – فقط یکی از کنتاکتورها جذب میشود. با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
ت- سیم پیچ موتور در دور تند یا دور کند مشکل فنی دارد.برای بررسی و اطمینان از دورهای موتور ابتدا برق تابلو فرمان را قطع کرده، سپس یکبار به دور تند و یکبار به دور کند از جعبه سه فاز برق را بصورت مستقیم وصل و فک ترمز را بصورت دستی باز  نمایید. این عمل را هم بصورت چپگرد و هم بصورت راستگرد با جابجا کردن فازها انجام دهید، چنانچه در هر حالتی موتور بدون مشکل و راحت حرکت کرد با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید، در غیر این صورت با نمایندگی موتور در ایران تماس حاصل فرمایید.

ممکن است به دلایل زیر(چه در حالت نرمال و چه در حالت ریویزیون) این مشکل به وجود آمده است:
الف – فک ترمز باز نمیشود:
1. ولتاژ ترمز (180dc-200dc) روی بوبین ترمز موتور یا ترمینالهای BR+/BR- قطع شده است. با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
2. ولتاژ ترمز روی بوبین ترمز موتور یا ترمینالهای BR+/BR- وجود دارد، بنابراین باید مدار سیمکشی به موتور یا سیستم ترمز موتور بررسی شود.
3. در تابلوهای کارکدک دار، مقدار پارامتر 119 را صفر نمایید.
ب - توجه داشته باشید در سیستمهای درایودار خروجی ترمینالهای U V W  را حتما" به دور تند موتور متصل نمایید.
پ - فقط یکی از کنتاکتورهای یک یا دو جذب میشود. با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
ت- سیم پیچ موتور در دور تند مشکل فنی دارد.برای بررسی و اطمینان از دورتند موتور ابتدا برق تابلو فرمان را قطع کرده، سپس به دور تند موتور از جعبه سه فاز برق را بصورت مستقیم وصل و فک ترمز را بصورت دستی باز  نمایید. این عمل را هم بصورت چپگرد و هم بصورت راستگرد با جابجا کردن فازها انجام دهید، چنانچه در هر حالتی موتور بدون مشکل و راحت حرکت کرد با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید، در غیر این صورت با نمایندگی موتور در ایران تماس حاصل فرمایید.

در تابلو فرمانهای عصر نوین برد نجات اضطراری یا سیستم نجات اضطراری فقط در زمان قطع برق سه فاز و تکفاز عملکرد دارد.

الف – ولتاژ باطریها در مجموع افت کرده است.باید توجه داشت که ولتاژ باطریها یا دو سر ترمینالهای BG - 48  باید بین 48 ولت تا 52 ولت باشد.در غیر این صورت باید باطریها به مدت 48 ساعت زیر شارژ قرار داد.
ب – ترمینالهای BG – 24  ولتاژ 24 ولت را ندارد؛که دراینصورت یا مدار سیمکشی باطریها به تابلو اشتباه میباشد و یا اینکه باطری خراب یا دشارژ شده است.
پ – کلید روشن / خاموش روی برد نجات در حالت صفر قرار دارد.
ت – اگر کابین لول طبقه باشد و یا به هر دلیلی چراغ LEF خاموش باشد، پیغام CAR IS LEVELED  روی برد اصلی ظاهر خواهد شد و بنابراین سیستم نجات عملکرد نخواهد داشت.
ث – در هنگام تست نجات اضطراری باید همزمان هم برق سه فاز را قطع  کرد و هم برق تکفاز ورودی به تابلو(FLC)؛ ضمن اینکه کنترل فاز به هیچ عنوان نباید پل یا از مدار خارج شده باشد.
ج – ممکن است در حین کار در حالت نجات فک ترمز باز نشود.در این لحضه باید بلا فاصله مقدار ولتاژ خروجی روی ترمینالهای BR+/BR-  اندازه گیری شود،اگر ولتاژ صحیح بود (160Vdc-200Vdc) باید فک ترمز کمی شل یا به طرز مناسب تنظیم شود، در غیر اینصورت با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.

الف – کنترل فاز : بطور کلی کنترل فازها دارای دو ولوم  تنطیمات میباشند.که یکی از آنها مدت زمان تاخیر در وصل برق است، به این صورت که وقتی که برق سه فاز سالم و درست باشد بعد از مدت زمانیکه توسط ولوم تنظیم کرده ایم، برق را وصل میکند.ولی اگر برق سه فاز ورودی بنا به هر دلیلی مشکل داشته باشد کنترل فاز مانع از عملکرد تابلو خواهد شد. ولوم دیگر تنظیمات مربوط به میزان حساسیت کنترل فاز نسبت به برق ورودی میباشد.به این صورت که هر چه مقدار آن را بیشتر کنیم ،حساسیت کنترل فاز نسبت برق سه فاز نیز به همان مقدار کاهش پیدا میکند و هر چه مقدار آنرا کاهش دهیم ، حساسیت  کنترل فاز نسبت به مقدار برق سه فاز به همان میزان افزایش می یابد.
ب – کنترل بار: کنترل بارها نیز بطور کلی دارای دو ولوم تنظیمات میباشند. یکی از ولومها میزان کنترل جریان خروجی میباشد، که بسته به نوع موتور، توان موتور، جریان موتور و ... قابل تنظیم میباشد.ولوم دیگر برای تنظیم مدت زمان تحمل اضافه جریان بیش ازحد تنظیم میباشد. وقتیکه سیستم از لحظه استارت تا لحظه توقف مقدار جریان کشی آن بیش از مقدار تعیین شده باشد ، چراغ OVER LOAD  کنترل بار روشن میشود. اگر این جریان کشی بیش از مدت زمان تعیین شده طول بکشد ،کنترل بار عمل کرده و موتور را از زیر بار خارج میکند.

الف – فیوز روی برد پاور که در قسمت بالای ترمینالهای G22/24   قرار  دارد، باید بررسی شود.
ب – در بعضی از مدلهای تابلو فرمان  با قطع بودن خروجی CA1 – CAN  این خطا روی تابلو به وجود می آید.
پ – ورودی 20V ac  برای تولید ولتاژ 24  قطع شده است. با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
ت – خروجی ولتاژ روی ترمینالهای G22 – 24  با مولتی متر اندازه گیری کرده ، اگر در خروجی 24 ولت داشته باشیم باید مشکل را از بعد از تابلو بررسی نمایید،اگر خروجی نداشتید موارد بالا را چک کنید و در صورت  لزوم با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.