Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

تولیدکننده تابلو فرمان آسانسور

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

برد الکترونیکی یکپارچه

SINCE 2000

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

تولیدکننده تابلو فرمان آسانسور

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

نصب و نگهداری و رفع عیب آسان

SINCE 2000

Slide background

ELEVATOR
CONTROLLER
MANUFACTURER

قطعات اصلی و با کیفیت بالا

SINCE 2000

Slide background

LIFT
CONTROL
MANUFACTURES

تولید کننده تابلو فرمان آسانسور

Slide background

LIFT
CONTROL
MANUFACTURES

تولید کننده تابلو فرمان آسانسور

این پارامتر در همه مدلهای تابلو فرمانهای عصر نوین قابل تنظیم میباشد.شامل 4 مقدار تنظیمی است:
الف – COLLECTIVE DOWN (CD) : کلیه احضارها را به ترتیب از بالا به سمت پایین جواب یا جمع میکند.
ب – COLLECTIVE UP (CU)  : کلیه احضارها را به ترتیب از پایین به سمت بالا جواب یا جمع میکند.
پ – FULL COLLECTVE (FU) : کلیه تقاضاها را  به  ترتیبی که دریافت کرده است پاسخ میدهد.
ت – PUSH BUTTOM : فقط یک تقاضا را پاسخ میدهد.

الف – کنترل فاز - با توجه به اینکه کنترل فاز در تابلو فرمان مسئول چک کردن فاز ورودی هست بطور کلی در صورت بروز مشکل ،خطاهای زیر را نمایش میدهد:
1. جابجایی فاز(RVRS)؛ زمانی اتفاق میافتد که در سه فاز ورودی دو تا از فازها توسط اداره برق جابجا شده است.برای حل این مشکل کافیست در قسمت فاز ورودی جای دو تا ار فازها را با هم جابجا کنیم.
2. توالی فاز یا همنام شدن، (PHASE)؛ در این حالت ولتاژ فاز ورودی به شدت افت و تغییر میکند،به این صورت که با اندازه گیری سه فاز ورودی یکی ار فازها با دو فاز دیگر مقدار 220 ولت را نمایش میدهد که در این صورت باید ولتاژ ورودی از جانب اداره برق منطقه اصلاح شود.
3. افت ولتاژ،دو فاز یا تکفاز(PHASE)؛ وقتی که مقدار سه فاز ورودی از مقدار درصد پوشش(لطفا" پرسش و پاسخ  شماره 18 را ملاحظه بفرمایید)  خطا پایینتر باشد و یا بطور کلی برق ورودی افت شدید (مثلا" مقدار  سه فاز ورودی به 300 ولت رسیده است) دارد ، این خطا روی کنترل فاز نمایان میشود، که در این صورت باید ولتاژ ورودی از جانب اداره برق منطقه اصلاح شود.ممکن است در لحظه اندازه گیری ولتاژ رو تابلو برق یکی یا دو تا از فازها به هیچ عنوان ولتاژی نداشته باشد که این مورد را نیز باید از بعد از تابلو ودر برق ورودی به ساختمان یا جعبه سه فاز نصب شده در موتورخانه بررسی کرد.
4. اگر کلیه موارد بالا را چک کرده و برق سالم میباشد با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
ب – کنترل بار- وقتیکه مقدار جریان کشی از شبکه برق با رنج تنظیمی روی کنترل بار  متناسب  نباشد (لطفا" پرسش و پاسخ  شماره 18 را ملاحظه بفرمایید) بعد از مدت زمان معینی کنترل بار خطای اور لود (OVER LOAD  یا به اختصار OVRLD ) میزند.بنابراین موارد زیر را بررسی نمایید:
1. رنج کنترل بار درست تنظیم نشده است.
2. نوع کنترل بار با سیستم همخوانی ندارد، یعنی مقدار جریان کشی توسط سیستم نیرو محرکه بیش از حداکثر مقدار جریان کنترل بار میباشد. بطور مثال:حداکثر مقدار جریان روی کنترل بار 32 آمپر میباشد، ولی سیستم برای یک کورس حرکت بیش از 32 آمپر در حالت نرمال به کنترل بار تحمیل میکند.بنابراین باید از کنترل بار با رنج بالاتر و متناسب با سیستم استفاده شود.
3. سیمهای قدرت روی کنتاکتورهای فرمان به لحاظ سفت یا شل بودن چک شود و اگر نیاز به آچارکشی دارد این کار حتما" انجام شود.بررسی شود پیچ کنتاکتورها بطور دقیق و کامل روی قسمت هادی سیم بسته شده باشد و روکش سیم زیر پیچ قرار نگرفته باشد.
4. اگر کلیه موارد بالا را چک کرده مشکل برطرف نشد با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.

الف – فیوز یا کلید مینیاتوری 110 سوخته یا قطع شده است.
ب- کنترل فاز یا کنترل بار عمل کرده است و یا برق آنها قطع و خاموش شده اند.
پ – یکی از مدارهای ایمنی روی ترمینالهای(110-TP1-TP2-TP3-TP4) تابلو قطع شده است.برای بررسی کافیست ترمینال 110 را به ترتیب به ترمیناهای TP1-TP2-TP3-TP4 پل کنیم ، هرجا که مدار وصل شد باید سوئیچ مرتبط با آن ترمینال در چاه یا متورخانه بررسی و رفع عیب گردد.
ت – ابتدای برق سری استپ (خروجی ترمینال 0-110  یا 0-125  ) روی ترانس تابلو قطع یا مقدار آن به شدت افت کرده است.
ث - اگر کلیه موارد بالا را چک کرده مشکل برطرف نشد با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.

موارد زیر را چک نمایید:
الف – سیستمهای دو سرعته (2AC)و هیدرولیک (HYD): روی برد اصلی در قسمت بالای برد و سمت چپ ترمینال MC  قرار دارد.در حالت عادی که هیچگونه فرمانی صادر نشده است و تابلو در حالت آماده به کار میباشد چراغ این ترمینال باید خاموش باشد ، در غیر اینصورت با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
ب – سیستمهای درایودار(VVVF – 3VF): روی برد اصلی در قسمت بالای برد و سمت چپ ترمینال MC  قرار دارد.در حالت عادی که هیچگونه فرمانی صادر نشده است و تابلو در حالت آماده به کار میباشد چراغ این ترمینال باید روشن باشد ، در غیر اینصورت با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.

الف - سیستمهای دو سرعته (2AC)و هیدرولیک (HYD) :
1. در حالت حرکت در دور تند(دوسرعته یا هیدرولیک) یکی از کنتاکتورها جذب نمیشود، با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
2. درتابلوهای دوسرعته و در حالت  دور تند عملکرد کنتاکتورها درست است ولی ترمز باز نمیشود، لطفا" پرسش و پاسخ شماره 15 قسمت ترمز مجددا" مطالعه شود.
3. درتابلوهای دوسرعته و در حالت دور تند خروجی ترمینالهای U V W  مقدار ولتاژ لازم را ندارد.لطفا" پرسش و پاسخ شماره 15 قسمت ب و ت مجددا" مطالعه شود.
4. مدت زمان حرکت در حالت دور تند متناسب با تعداد توقف یا میزان ارتفاع از پایینتر طبقه تا بالاترین طبقه در برد اصلی تنظیم نشده است.
5. در تابلوهای هیدرولیک نحوه عملکرد یا جذب شدن کنتاکتورها، متناسب با نقشه حرکتی ارائه شده توسط پاور یونیت نمیباشد.که در اینصورت باید نوع سفارش را با شرکت تابلوساز  و سازنده پاور یونیت کنترل کرد.
6. در تابلوهای هیدرولیک باید مقدار ولتاژ خروجی برای تغدیه شیرهای برقی کنترل  و اندازه گیری شود.اگر ولتاژ روی ترمینالهای خروجی      (COM-A-B-C-D) سالم باشد باید شیر برقیها کنترل شود در غیر اینصورت با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
ب – سیستمهای درایودار(VVVF – 3VF) :
1. در حالت حرکت در دور تند یکی از کنتاکتورها جذب نمیشود، با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
2. درایو خطا زده است.نوع خطا یادداشت شود و با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
3. در حالت  دور تند عملکرد کنتاکتورها درست است ولی ترمز باز نمیشود، لطفا" پرسش و پاسخ شماره 16 قسمت ترمز مجددا" مطالعه شود.
4. کنتاکتورها جذب شده اند و فک ترمز هم باز است. لطفا" پرسش و پاسخ شماره 16 قسمت ب و ت مجددا" مطالعه شود.
5. مدت زمان حرکت در حالت دور تند متناسب با تعداد توقف یا میزان ارتفاع از پایینتر طبقه تا بالاترین طبقه در برد اصلی تنظیم نشده است.

الف - سیستمهای دو سرعته (2AC)و هیدرولیک (HYD) :
1. در حالت حرکت در دور کند (دوسرعته یا هیدرولیک) یکی از کنتاکتورها جذب نمیشود، با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
2. درتابلوهای دوسرعته و در حالت  دور کند عملکرد کنتاکتورها درست است ولی ترمز باز نمیشود، لطفا" پرسش و پاسخ شماره 15 قسمت ترمز مجددا" مطالعه شود.
3. درتابلوهای دوسرعته و در حالت دور کند خروجی ترمینالهای U1 V1 W1  مقدار ولتاژ لازم را ندارد.لطفا" پرسش و پاسخ شماره 15 قسمت ب و ت مجددا" مطالعه شود.
4. مدت زمان حرکت در حالت دور کند متناسب با تعداد توقف یا میزان ارتفاع از پایینتر طبقه تا بالاترین طبقه در برد اصلی تنظیم نشده است.
5. در تابلوهای هیدرولیک نحوه عملکرد یا جذب شدن کنتاکتورها، متناسب با نقشه حرکتی ارائه شده توسط پاور یونیت نمیباشد.که در اینصورت باید نوع سفارش را با شرکت تابلوساز  و سازنده پاور یونیت کنترل کرد.
6. در تابلوهای هیدرولیک باید مقدار ولتاژ خروجی برای تغدیه شیرهای برقی کنترل  و اندازه گیری شود.اگر ولتاژ روی ترمینالهای خروجی      (COM-A-B-C-D) سالم باشد باید شیر برقیها کنترل شود در غیر اینصورت با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
ب – سیستمهای درایودار(VVVF – 3VF) :
1. در حالت حرکت در دور کند (REVISION) یکی از کنتاکتورها جذب نمیشود، با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
2. درایو خطا زده است(REV).نوع خطا یادداشت شود و با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
3. در حالت  دور کند عملکرد کنتاکتورها درست است ولی ترمز باز نمیشود، لطفا" پرسش و پاسخ شماره 16 قسمت ترمز مجددا" مطالعه شود.
4. کنتاکتورها جذب شده اند و فک ترمز هم باز است. لطفا" پرسش و پاسخ شماره 16 قسمت ب و ت مجددا" مطالعه شود.
5. مدت زمان حرکت در حالت دور کند متناسب با سیستم در برد اصلی تنظیم نشده است.

سیمها و اتصالاتی که به ترمینالهای FAN/FTS/BR+/BR-/DM+/DM-/MP/R/CPL/BR/B1/CPL/CL/110  وصل کرده ایم را باز میکنیم، تابلو را روشن کرده اگر کلیدها قطع نکردند مشخص میگردد که در یک یا بیش یکی از سیمهای متصل به ترمینالهای ذکر شده اتصالی وجود دارد و برای رفع عیب و پیدار کردن اتصالی به روش زیر عمل میکنیم:
از جعبه سه فاز برق تکفاز  و سه فاز را قطع میکینیم،کلیدهای تابلو برق همگی را در حالت وصل قرار میدهیم.سپس یکی از سیمها را میبندیم و از جعبه سه فاز برق را وصل میکینیم اگر کلیدهای داخل تابلو قطع شداند سیم مورد نظر اتصالی دارد  و باید رفع عیب گردد و این روش را برای تمامی سیمها از ابتدا تا انتها بصورت کانل انجام میدهیم.
در صورت عدم پیدا کردن اتصالی  با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
توجه : چنانچه اتصالی در ترمینالهای BR  یا B1 باشد، با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
توجه : در مواردی هم مشاهده گردیده است که بنا به هر دلیلی مدار داخلی درایو آسیبب دیده و باعث قطع فوری برق در تابلو فرمان میشود. که در اینصورت با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.

سیمها و اتصالاتی که به ترمینالهای FAN/ BR+/BR-/DM+/DM-/ BR/B1  وصل کرده ایم را باز میکنیم، تابلو را روشن کرده و در حالت ریویزیون جهت میگیریم،اگر کلیدها قطع نکردند مشخص میگردد که در یک یا بیش یکی از سیمهای متصل به ترمینالهای ذکر شده اتصالی وجود دارد و برای رفع عیب و پیدار کردن اتصالی به روش زیر عمل میکنیم:
تابلو را در حالت ریویزیون قرار میدهیم و تک تک سیمها را میبندیم، در هر بار اتصال سیمها ریویزیون جهت میگیریم. هر کدام از سیمها که باعث شود کلید ها قطع شوند در آن سیم اتصالی وجود دارد.
توجه : چنانچه اتصالی در ترمینالهای BR  یا B1 باشد، با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.
در صورت عدم پیدا کردن اتصالی  با سرویسکاران شرکت یا قسمت فنی تماس حاصل نمایید.