خدمات پس از فروش

7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز هوای شما را داریم

پورتال خدمات پس از فروش

به علت پیچیدگی بیشتر تابلو فرمان در بین قطعات آسانسور، خدمات پس از فروش این قطعه اهمیت دو چنداني پیدا کرده است. نظر به این موضوع شرکت عصر نوین با به کارگیری افراد متخصص و با تجربه در واحد خدمات پس از فروش و ایجاد شبکه خدمات در کشور ، توانسته رضایت مشتریان خود را جلب کند.

عصرنوین را در اینستاگرام دنبال کنید!